SIJIL SISTEM KOMPUTER DAN RANGKAIAN
Syarat Am Kemasukan 1. Warganegara Malaysia
  2. Memiliki SPM atau setaraf
  3. Lulus Bahasa Melayu
  4. Lulus Sejarah (bagi SPM tahun 2013 ke atas)
Tempoh Pengajian 4 semester
     
 SIJIL TEKNOLOGI MAKLUMAT
 Syarat Am Kemasukan  1. Warganegara Malaysia  
   2. Memiliki SPM atau setaraf  
  3. Lulus Bahasa Melayu  
  4. Lulus Sejarah (bagi SPM tahun 2013 ke atas)  
Tempoh Pengajian 4 semester  
     
 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRIK    
  Syarat Am Kemasukan 1. Warganegara Malaysia  
  2. Memiliki SPM atau setaraf  
  3. Lulus Bahasa Melayu  
  4. Lulus Sejarah (bagi SPM tahun 2013 ke atas)  
 Tempoh Pengajian  4 Semester  
     
Sijil Landskap    
Syarat Am Kemasukan 1. Warganegara Malaysia  
  2. Memiliki SPM atau setaraf  
  3. Lulus Bahasa Melayu  
  4. Lulus Sejarah (bagi SPM tahun 2013 ke atas)  
Tempoh Pengajian 4 Semester  
     
Sijil Asas Landskap 1. Sijil Tamat Persekolahan Sekolah Menengah Tingkatan 5  
  2. Pemegang Kad OKU (Masalah Pembelajaran) Menguasai 3M (Membaca, Menulis & Mengira) dan perlu menjalani proses saringan.  
Tempoh Pengajian 20 Bulan  
     
Diploma Teknologi Isyarat dan Komunikasi Keretapi 1. Warganegara Malaysia  
  2. Memiliki SPM atau setaraf  
  3. Lulus Bahasa Melayu  
  4. Lulus Sejarah (bagi SPM tahun 2013 ke atas)  
  5. Lulus Sijil Kolej Komuniti dalam program :
Sijil Teknologi Pembuatan
    Sijil Servis Kenderaan Ringan
    Sijil Teknologi Elektrik
    Sijil Pemasangan Elektrik
    Sijil Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara
Tempoh Pengajian 6 semester/24 bulan