SIJIL TEKNOLOGI MAKLUMAT
Syarat Am Kemasukan 1. Warganegara Malaysia
  2. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia dan setaraf
  3. Lulus Bahasa Melayu
  4. Lulus Sejarah 
  5. Lulus Matematik
  6. Mendapat 1 kepujian ( c ) dalam mana-mana matapelajaran  
 Tempoh Pengajian                                       4 semester
     
     
 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRIK    
Syarat Am Kemasukan 1. Warganegara Malaysia  
  2. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia dan setaraf  
  3. Lulus Bahasa Melayu  
  4. Lulus Sejarah  
  5. Mendapat 1 kepujian ( c ) dalam mana-mana matapelajaran  
  6. Tidak Rabun Warna  
 Tempoh Pengajian  4 Semester  
     
SIJIL LANDKSAP    
 Syarat Am Kemasukan 1. Warganegara Malaysia  
  2. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia dan setaraf  
  3. Lulus Bahasa Melayu  
  4. Lulus Sejarah  
  5. Mendapat 1 kepujian ( c ) dalam mana-mana matapelajaran  
 Tempoh Pengajian 4 Semester  
     
DIPLOMA TEKNOLOGI SIGNAL DAN KOMUNIKASI REL    
Syarat Am Kemasukan  1. Warganegara Malaysia  
   2. Tidak buta warna dan tidak cacat anggota  
   3. Lulus Sijil Kolej Komuniti dalam bidang :  
  - Sijil Teknologi Telekomunikasi  
  - Sijil Teknologi Elektrik  
  - Sijil Teknologi Elektrik ( Pemasangan dan Perkhidmatan )   
  - Sijil Pemasangan Elektrik  
  - Sijil Teknologi Makklumat  
  - Sijil Sistem Komputer dan Rangkaian  
  - Sijil Sistem Komputer & Sokongan  
  - Sijil Teknologi Komunikasi   
  - Sijil Teknologi Peranti Mudah Alih  
     
  ATAU  
     
  - Lulus SPM / SPMV dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam 3 Mata pelajaran.  
  4. Lulus Bahasa Melayu  
  5. Lulus Sejarah   
  6. Lulus Ujian / Temu duga yang ditetapkan  
     
Tempoh Pengajian 6 semester